Zgłoś bazgroły

Wulgarne napisy i rysunki pojawiające się na elewacji budynków to typowy akt wandalizmu.
Niszczenie w ten sposób elewacji może prowadzić do eskalacji czynów niezgodnych z prawem i obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Pragniemy by nasze miasto stawało się przestrzenią bezpieczną i wolną od przemocy i wykluczenia. Nie może być zgody na nienawiść i dyskryminację w przestrzeni publicznej. Wspólnie jesteśmy w stanie przyczynić się do pozytywnej zmiany. ! Nie pozostańmy obojętni i reagujmy na mowę nienawiści.!

Jeśli chcą Państwo włączyć się w działania na rzecz miasta w walce z nielegalnym graffiti prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia oraz załączenie zdjęcia.
Informacja zostanie umieszczona w bazie danych i przekazana właścicielowi/ zarządcy posesji/obiektu celem usunięcia.
Straż Miejska nie usuwa bazgrołów. Nadzoruje i monitoruje realizację zgłoszeń aż do ich usunięcia.

Jeśli nie masz zdjęcia, nie przejmuj się, uzupełnij tylko formularz

 

Jeżeli chcesz przekazać dodatkowe informacje nt. lokalizacji bazgrołów (np. bazgroły znajdują się na stacji TRAFO), uzupełnij to pole

Zgłoszenie możesz również przekazać telefonicznie pod numer 986.