Zgłoś bazgroły

Prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia oraz załączenie zdjęcia. (Jedno zgłoszenie powinno dotyczyć jednego miejsca).
Informacja zostanie umieszczona w bazie danych i przekazana zarządcy posesji lub obiektu celem usunięcia.
Straż Miejska nie zajmuje się usuwaniem bazgrołów. Nadzoruje i monitoruje realizację zgłoszeń aż do ich likwidacji.
Dane kontaktowe nie są obowiązkowe.

Jeśli nie masz zdjęcia, nie przejmuj się, uzupełnij tylko formularz

 

Jeżeli chcesz przekazać dodatkowe informacje nt. lokalizacji bazgrołów (np. bazgroły znajdują się na stacji TRAFO), uzupełnij to pole

Zgłoszenie możesz również przekazać telefonicznie pod numer 986.